ชุดไหล

  • MD-EL Electromagnetic Flowmeter

    เครื่องวัดการไหลของแม่เหล็กไฟฟ้า MD-EL

    เครื่องวัดการไหลของแม่เหล็กไฟฟ้าเหมาะสำหรับการวัดของเหลวที่เป็นสื่อกระแสไฟฟ้าเกือบทั้งหมดตลอดจนการวัดการไหลของโคลนกาวและโคลน หลักฐานคือสื่อที่วัดได้ต้องมีค่าการนำไฟฟ้าขั้นต่ำเป็นอย่างน้อย อุณหภูมิความดันความหนืดและความหนาแน่นไม่มีผลต่อผลการวัด

    นอกจากนี้ยังสามารถใช้ในการวัดสื่อที่มีฤทธิ์กัดกร่อนได้ตราบเท่าที่เลือกวัสดุซับท่อและวัสดุอิเล็กโทรดที่เหมาะสม อนุภาคของแข็งในตัวกลางจะไม่ส่งผลต่อผลการวัด

    เซ็นเซอร์การไหลและตัวแปลงอัจฉริยะเป็นเครื่องวัดการไหลที่สมบูรณ์แบบรวมหรือแยกกัน