กระแส SERIES

  • MD-EL Electromagnetic Flowmeter

    MD-EL เครื่องวัดการไหลแบบแม่เหล็กไฟฟ้า

    เครื่องวัดอัตราการไหลแบบแม่เหล็กไฟฟ้าเหมาะสำหรับการตรวจวัดของเหลวที่นำไฟฟ้าเกือบทั้งหมด เช่นเดียวกับการวัดการไหลของโคลน แป้งเปียก และโคลนสมมติฐานคือสื่อที่วัดได้ต้องมีค่าการนำไฟฟ้าขั้นต่ำอย่างน้อยบางส่วนอุณหภูมิ ความดัน ความหนืด และความหนาแน่นไม่มีผลต่อผลการวัด

    นอกจากนี้ยังสามารถใช้วัดสารกัดกร่อนได้ตราบเท่าที่เลือกวัสดุบุท่อและวัสดุอิเล็กโทรดที่เหมาะสมอนุภาคของแข็งในตัวกลางจะไม่ส่งผลต่อผลการวัด

    เซ็นเซอร์การไหลและตัวแปลงอัจฉริยะสร้างเครื่องวัดการไหลแบบสมบูรณ์แบบรวมหรือแยกกัน